Turizm Yatırım Nedir?

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgedir.,

Yatırım yapmadan önce;

Turizm Yatırım belgesi, Turizm İşletme belgesi ayırımları ve birbirine etkisinin iyi bilinmesi gereklidir.

Turizm yatırım izni ile yapılan yatırım tamamlandıktan sonra, talep halinde yasal şartları karşılayan işletmelere Turizm işletme belgesi verilir.

Eğer yasal şartlarda noksanlık varsa bu noksanlık tamamlanıncaya kadar işletme belgesi verilmez.

Bu sebeple yatırımın konusuna, kapasitesine, sınıfı veya yıldız sayısına göre istenen şartların yatırım öncesi bilinmesi ve projelendirmenin buna göre yapılması gerekir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ:

3 (üç) yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri, dağ (yayla) turistik tesisleri, apart oteller, butik oteller ve benzeri birçok konular Yatırım Teşvikleri kapsamında desteklenmektedir.

Bu desteklerden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gereklidir. Bu belgeyi alabilmek için yatırım aşamasında öncelikle;

a. Turizm yatırım belgesi

b. Yatırım yapılacak tesisi için ÇED belgesi,

Alınması ve diğer gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılması gereklidir.

Turizm Yatırım Belgesi

Turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen ilk belgedir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında, Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuru yapılması gerekir.

Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır ve Kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır.

Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İzin Belgesi ve Turizm işletme Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

FİRMANIZA SUNABİLECEĞİMİZ HİZMETLERİMİZ:

İnceleme Raporu: Yapacağınız tesisin özelliklerine, yatırım yapılacak bölgesine iline göre değerlendirme yapılarak, Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartlarla, devlet desteklerinden en yüksek oranda yararlanma şartları hakkında bilgilendirilir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınmasının sağlanır, işlem süreçleri hakkında firma yetkilileri bilgilendirilir.

Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderilir.

BU İÇİN GEREKAŞVURLİ BİLGİ VE BELGELER:

1. Başvuru dilekçesi:
2. Rapor (alınan bilgilere göre tugradanismanlik hazırlayacaktır)
3. Ticaret sicili gazetesi
4. İmza sirküleri
5. Vergi Levhası
6. Tapu fotokopisi
7. İmar durum belgesi (apart üniteler için)

Turizm Yatırım Türleri

Asli Konaklama Tesisleri

Oteller, Moteller, Tatil Köyleri, Pansiyonlar, Kampingler, Apart Oteller, Hosteller

Sağlık ve Spor Tesisleri

Termal Turizmi Tesisleri, Sağlıklı Yaşam Tesisleri, Yüzme Havuzları, Spor Tesisleri, Golf Tesisleri

Bileşik Tesisler

Turizm Kentleri, Turizm Kompleksleri, Tatil Merkezleri, Zincir Tesisler, Personel Eğitim Tesisleri

Yat Turizmi Tesisleri
(Yat Turizmi Kapsamında)

Yat Yatırımı ve İşletmeciliği
Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği

Rekreasyon Tesisleri

Eğlence Merkezleri, Temalı Parklar, Günübirlik Tesisleri, Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri

Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri

Lokantalar, Kafeteryalar, Eğlence Yerleri

Kırsal Turizm Tesisleri

Çiftlik Evi-Köy Evi, Yayla Evi, Dağ Evi

Özel Tesisler

Özel Tesisler, Butik Oteller

Diğer Tesisler

Mola Noktaları, Yüzer Tesisler, Tatil Siteleri ve Villaları

Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)

Kongre ve Sergi Merkezleri.

Turizm İşletme Belgesi

Turizm Tesisleri için İşletmeye geçiş aşamasında verilen belgedir.

Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

1. Başvuru dilekçesi:

2. Rapor

3. Ticaret sicili gazetesi

4. İmza sirküleri

5. Vergi Levhası

6. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

Turizm Belge Revizesi

Firmanız adına tanzim edilmiş Turizm Yatırım İzni veya kapasite değişikliği ile ilgili revize talepleridir.

Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler, süreçler ve gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur. Kurum, başvuru için ek bilgi veya belgeler talep edebilmektedir.

Turizm İşletmesi alınması:

Gerekli Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Rapor (alınan belge ve bilgilere göre 4M hazırlayacaktır)

3. Ticaret sicili gazetesi

4. İmza sirküleri

5. Vergi Levhası

6. İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Belge veya Plaket Zayii Talebi

Turizm Yatırım veya İşletme İzin Belgesini veya plaketin kayıp edilmiş olması halinde yenisinin alınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Kayıp İlanı

a. Belge Kayıp İlanı

b. Plaket Kayıp Tutanağı

Belge Devir Talebi:

Turizm yatırım izin ve işletme belgeli tesislerin devir işlemi için Turizm Bakanlığı’ndan izin almak zorunludur. İzin alınmadan devredilemez ve kiraya verilemez.

Gerekli Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Ticaret sicili gazetesi

3. İmza sirküleri

4. İşletme Ruhsatı

5. Vergi Levhası

İsim Tadilat / Tür / Sınıf / Kapasite Değişikliği Talebi:

Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılan ve tesisin kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

Gerekli Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Rapor

3. İmza sirküleri

4. İşletme Ruhsatı

5. Vergi Levhası

Sınıflandırma Değişiklik Talebi:

Sınıflandırma çalışmaları; tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özelliklerinin değişmesi halinde sınıflandırma değişiklik talebinde bulunulabilir.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği bir üst sınıf belgesi verilebilir.

Seyahat Acentesi Nedir?

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

SEYAHAT ACENTASI BELGESİ NEDİR:

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir.

Seyahat Acentelerinde Gruplandırma

A Grubu Seyahat Acentaları:

Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

B Grubu Seyahat Acentaları:

Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

C Grubu Seyahat Acentaları:

Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına vereceği görev bir yazı veya sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

Seyehat Acentesi İşletme Belgesi

GEREKLİ BELGELER:

a. Başvuru dilekçesi

b. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

c. Acenta unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı

d. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi

e. İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi

f. Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi

g. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri

h. Seyahat Acentası personeline ait belge (Sertifika), nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi

i. Acenta unvanına ilişkin taahhütname

j. Acenta sahibi ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname

k. Kuruluş teminatı aslı

SEYAHAT ACENTASI İŞYERİNİN NİTELİKLERİ:

Seyahat Acentası işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir.

a. Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olmalıdır.

b. Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olmalıdır.

c. Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acentalığı faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olmalıdır.

d. Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olmalıdır.

e. Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dı

şında başka faaliyet yapılmıyor olmalıdır.

REVİZELER:

1. Şube Kuruluş Talebi

2. Belge Devri Talebi

3. Acentanın Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi

4. Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

5. Acentanın (A) Grubu Geçici İşletme Belgesinden (A) Grubuna Geçiş Talebi

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com