Helal Gıda Belgesi (Sertifikası) Nedir?
Helal Gıda Belgesi

Detaylı bilgiyi buraya giriniz. resim flash ve dosya ekleyebilirsiniz.

Helal Gıda Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Helal Gıda Sertifikası, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilir kişi hizmeti sunar.

Helal Gıda Sertifikası HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.

Helal Gıda Sertifikası , Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

Helal Gıda Belgesi, Helal Kalite Sertifikası Helal Gıda Sertifikası nın tanımı :

 • Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu sertifikaya ( Helal Gıda Sertifikası ) sahip olmayan ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye devam etmekte olduğu için , ''Helal standardının kapsamına giren gıda ve ve gıda dışı ürünlerde dünya pazarını hakimiyet sağlamak sizlerin elinde, Bu ürünlerde hali hazırda 1,6 milyar insanın potansiyel olarak 'helal' standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı 'helal' etiketini elde etmek yoluna gitmektedir. İhraç ürünlerimiz söz konusu sertifikanın ( Helal Gıda Sertifikası ) yokluğunda Müslüman tüketiciler nazarında geri plana düşebilmekte ve ürünlerimizin helal olmadığı gibi bir yanlış algılama nedeniyle rekabet etmekte zorlanmaktadır.

  Birçok ürün için Helal ( Helal Gıda Sertifikası ) ya da Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

 • Helal ( Helal Gıda Sertifikası ) olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.
  Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.

 • Helal ( Helal Gıda Sertifikası ) ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.
Helal Gıda Belgesinde Aranan Şartlar Nelerdir?

 • Helal sertifikası nın verilmesi için ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere Helal sertifikası şartlarına uygun olması gerekir.

  - Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması Helal sertifikası için önemli bir unsurdur.

  - İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.

  Helal sertifikası için Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe Helal sertifikası için uygun vasıfları taşıması.

  Helal sertifikasının tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütüne (World Halal Council, WHC) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir.

 •  
 
Helal sertifikası nın verilmesi için ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere Helal sertifikası şartlarına uygun olması gerekir.

- Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması Helal sertifikası için önemli bir unsurdur.

- İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.

Helal sertifikası için Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe Helal sertifikası için uygun vasıfları taşıması.

Helal sertifikasının tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütüne (World Halal Council, WHC) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir.

Helal Gıda Standartı Dışındaki Ürünler(Haram Ürünler)

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;


• Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
• Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
• Alah'ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
• Alkol ve serhoş edici maddeler,
• Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
• Kan ve kandan yapılmış ürünler,
• Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.

Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com