Yabancı İkamet İzni

5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de yabancıların oturma izni ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış bulunmalıdırlar.
Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alması gerekmektedir.

Yabancıların oturma izni ikamette Kesinti

yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz yabancıların oturma izni ikametli olarak bulunması anlamına gelir.

Yabancı Oturma İzni İkamet Teskeresi Müracat Süresi

Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları gerekmektedir.
Örneğin, Bir yıllık yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden uzun süreli bir vize ile Türkiye'ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda, aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra, (Ancak, talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni düzenlenebilir.)
Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,
Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni bulunanların, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,
Türkiye'de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları icap etmektedir.

Yabancıların Oturma İzni

abancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )

YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI

a- Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine yabancıların oturma izni ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir

Yabancı Oturma İzni Teskeresi Türleri ve İşlemleri
 • Çalışma Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )

  2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
  Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
  1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
  Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
  Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
  Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
  Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
  Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
  Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
  yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )

 • NOT 1 -Çalışma Bakanlığından Gelen Evraktaki Adres ile, Müracaat Dosyasındaki Adresler Aynı Olması Gerekmektedir.
  NOT 2- Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı ( Fotokopisi Kabul Edilmez.)

 • İş Görüşmesi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
  Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
  2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
  Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
  1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
  Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
  Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize
  Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.(içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
  Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
  Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.(Noter Tastikli)
  Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.(Noter Tastikli)

 • NOT: Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez.)
  9- Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Gerekli Belgeler:
  Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
  2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
  Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
  1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
  Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisİ).
  Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış Montaj (Bakım Onarım) Amaçlı Vize
  Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak)
  Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak)
  Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. (Noter Tastikli)
  Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. (Noter Tastikli)
  NOT:Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez. )
  Uzun Süreli yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

  Dilekçe ( Türkçe )
  2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
  Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
  1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
  Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
  Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.

  Turistik Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

  Dilekçe ( Türkçe )
  2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
  Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
  1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
  Her Ay için 1000 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi.
  TC Vatandaşı Yanında Kalmıyor İse, ( Kaldığı Yer Otel ise Rezervasyon Belgesi + Rezarvasyon Süresinin Faturası + Otelin İmza Sürküleri + Otelin Vergi Levhası Fotokopisi. Kaldığı Yer Ev ise Kira Kontratı + Kira Kontratında İsmi Yazılı Olan Ev Sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi + Tapu Fotokopisi.)
  TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse,TC Vatandaşının Oturduğu Muhtarlıktan yabancıların oturma izni ikametgah İlmuhaberi Belgesi veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse Noterden Taahhütname. ( Yanında Misafir Ettiği Yabancı Şahsın Masraflarını Karşılayacağına Dair _TC Vatandaşı Tarafından,_Noterden Alınacak_ Fotokopisi Kabul Edilmez.)
  Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.
  Çıkışına (Gidişine) Teminen yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni İçin Gerekli Belgeler
  Dilekçe ( Türkçe )
  2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
  1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
  Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi Pasaportun Süresininde Geçmemiş Olması Gerekir.)
  Pasaportun Süresi Geçti İse, Kendi Ülkesinin Konsolosluğundan Aldığı Seyahat Belgesinin Aslı ve Fotokopisi.
  Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir
Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com