Yabancı Şirket İrtibat Bürosu
 

Türkiye dışında tescilli şirketler ticari faaliyetlerini tanıtmak icin Türkiyede itibarat bürosu veya şübeler acabilir.İrtibat büroları şübeden farklı olarak gelir getirecek ticari faaliyetlerde bulunamazlar ve tüm giderleri dışarıdan Türkiyeye getirilecek yabancı para ile karşılanır.

Bir irtibay bürosun acılması izni icin başvurulacak hazine müsteşarlıgına yabancı sermaya genel müdürlügüdür. Başvuru işleleri ile gerekli belge ve doldurulacak formlar tamamlandıgında irtibat bürosu acılması 5 gün icnde verilmektedir

İrtibat Bürosu işletme izinleri 3'er yıllık süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir

Yabancı Şirket İrtibat Bürosu Kuruluş Sonrası Yükümlülükler

-Kuruluş iznini takiben İrtibat Bürosunun yerel vergi dairesine kaydolması ve Vergi Dairesi Kayıt Belgesinin bir örneğinin kuruluş tarihinden itibaren 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir
- İrtibat büroları yıllık faaliyetlerini takip eden yılının en geç Mayıs ayı içinde aynı makama bildirmelidir. Bunun için " İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" kullanılır ve İrtibat bürosunun harcamalarının yurt dışından getirtilen dövizlerle karşılandığı belgelenir
- İrtibat bürolarının kapatılması durumunda vergi dairesinden alınacak 'İş Bırakma ve Yoklama Fişi" Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Kapanış sonundaki bakiye dışında herhangi bir miktar transfer edilmez

Yabancı Şirket İrtibat Bürosu için Gerekli Belgeler

- Ana şirkete ait Faaliyet Belgesi ( Certificate of Activity )
- Ana şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu ya da Faaliyet Raporu
- İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmek için atanan veya görevlendirilen kişiye ana şirket tarafından verilen vekaletname.
Başvuruda bu belgelerin asılları istenmekte olup, ana şirketin tescil edildiği ülke eğer İngiltere ise bu belgelerin İngiltere'de tasdik edilmesi ve onaylanması da gerekmektedir.
Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın özel tasdik ve onaylama servislerinden yararlanmak için Belge tasdiki ve Belge onayı seceneklerini kullanınız.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com