Garanti Belgesi Nedir?

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir garanti belgesi.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Garanti Belgesinde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Garanti Belgesi Başvuru İçin Gerekli Evraklar
  • E-imza : Başvuru işlemleri için zorunludur. TUGRADANISMANLIK firmanız adına eimza başvurusu yapar ve sonuçlandırır.
  • İmza Sirküsü : Servis sözleşmeleri için kullanılır. Bazı TSE müdürlüklerinde noter onaylı aslı istenebilmektedir. Gerekirse talep edilir.
  • Servis Sözleşmesi : TUGRA DANISMANLIK tarafından gönderilecektir.
  • Ticaret Sicil Gazetesi: Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile adres ve unvan değişikliğiniz varsa ilgili gazetelerin okunaklı fotokopilerini gereklidir.
  • Vergi Levhası
  • Garanti Belgesi alınacak tüm ürünlere ait Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları hazırlanacaktır.
  • Marka Model isimleri
  • Üretici firma bilgileri: (üretici şirket unvanı - Üreticinin adresi - Üreticinin telefon ve faks numarası)
Model İlave Başvuru

Garanti belgeniz çıktıktan sonra, garanti süresine bağlı olarak en az 2 yıl içersinde aynı marka ürünlerden farklı modeller getirerek ithalatınıza devam edebilirsiniz.

Bu işlem için yeni bir garanti belgesi almanıza gerek yoktur. Mevcut belgenize model ilavesi başvurusu ile ithalatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyari Garanti Belgesi:

Garanti belgesi zorunlu ürünler arasında yer almayan ürünler için de ilgili Bakanlıktan garanti belgesi alınabilmektedir.

Amaç, ürününe güvenen ve müşterisine güven vermek isteyen firmalar Garanti belgesi alınması zorunlu ürünlerde uygulanan yasal şartlara uymak kaydıyla ile başvuru yaparak garanti belgesi alabilmekte ve müşterisine verebilmektedir.

Bu başvurularda, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler ilgili Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Garanti Belgesi Servis Sayıları

Detaylı bilgiyi buraya giriniz. resim flash ve dosya ekleyebilirsiniz.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com