Satış Sonrası Yeterlilik

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve her yıl vize edilen belgeyi, ifade eder.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak;

“Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder.”

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir.

Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir.

Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.

Teknik Servis Kurum Aşaması

Satışlardan sonra montaj bakım onarım hizmetleri sağlayabilmek için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip teknik servisleri kurulması veya mevcut teknik servislerle sözleşme yapılarak servis ağı kurulması gerekmektedir.

Servis ağı kurulumu:

TUGRA DANISMANLIK , ürünlerinizin standartlarına uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servisler ile firmanız adına sözleşme yapılarak servis ağı kurmaktadır.

Servis Eksiğinin tamamlanması

Servisin sözleşme süresi içinde kapanması veya hizmet veremeyecek duruma düşmesi halinde TUGRA DANISMANLIK yeni bir servisle sözleşme yaparak firmanızın servis eksiğini tamamlamaktadır.

Satış Sonrası Yeterlilik Belgesinin Yenilenmesi ve Süresi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 2 yıl geçerlidir. Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin dolmasına 1 ay kala yapılması gereklidir.Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde yenileme yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

Servis değişikliği yapılması halinde değişikliklerin 15 gün içersinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Satıcı Firmanın Sorumlulukları

Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici – ithalatçı, satıcı ve teknik servis sorumludur.

Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com