Servis Sözleşmesi

Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.

Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.

Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.

A. Yetkili servisin unvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,
B. Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,
C. Malın tüketiciye teslim tarihi,
D. Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),
E. Varsa ücreti,
F. Servis yetkilisinin imzası

Servis Sözleşmesinin Süreleri

Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için teknik servislere sözleşme ücretleri ödenerek her yıl yenilenmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne verilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Garanti Muafiyet Belgesi
Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda;

satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.
 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Garanti Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.
Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com